Undervisningsfag

Frå hausten 2021 har vi gleda av å kunne tilby undervisning i Laptop (Elektronisk musikk, programmering og produksjon) og Låtskriving (Å lage tekster og melodiar, og spele inn enkle demoar). Det blir spannande!

Kulturskulen kan tilby mange og populære fag og gode lærarar med mykje kompetanse!

Åmli kulturskule tilbyr undervisning i følgjande fag:

 • Dans
 • Kunstfag
 • Piano
 • Fiolin/Hardingfele
 • Gitar
 • Trommer
 • Bass
 • Ukulele
 • Laptop (Elektronisk musikk, programmering og produksjon)
 • Låtskriving (Lage melodier og tekster, og spele inn enkle demoar)
 • Samspel/Band
 • Kulturkarusell: Tilbod i SFO-tida, der elever på 1.- 4. trinn kan få prøve seg litt på musikk, dans og kanskje også kunst, gjennom året.

Av erfaring har vi sett at einskilde instrument krev meir koordinasjon enn andre,  vi har derfor satt nokre aldersgrenser som ein liten peikepinn i høve til kva som kan passe.

Oversikt over passande alder ved oppstart:

 • Piano - 1. klasse
 • Ukulele- 1. klasse
 • Gitar og bass - 3. klasse
 • Trommer - 3. klasse
 • Kunst – Grupper etter alder frå 1.-10. klasse
 • Dans - Grupper etter alder frå 1.-10. klasse
 • Låtskriving - Mellomtrinn/ungdomsskule
 • Laptop/ elektronisk musikk - 7. klasse/ungdomsskule
 • Samspel/ Band - Mellomtrinn/ ungdomsskule
 • Kulturkarusell – 1. klasse

For Laptop og Låtskriving gjeld også dette:

 • Låtskriving: Det er ein fordel om ein behersker eit akkordinstrument (piano/gitar), eller har lyst til å lære.
 • Laptop: Det er ein stor fordel om ein har noko erfaring med bruk av PC/I-pad og liknande, eller har lyst til å lære. Vi vil ha tilbod om noko utstyr, men i begrensa omfang ved oppstart. Om ein disponerer I-pad, Pc/Mac eller liknande, er det derfor og  ein fordel. Men her finn med gode løysingar saman!

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. juni. Etter dette er det venteliste/springande opptak. 
Elever med plass i kulturskulen har prioritet.

Søk om plass i kulturskulen

Finn kontaktinformasjon til dei tilsette i kulturskulen