Kontakt oss og vakttelefonar

Informasjonssenteret i rådhuset

Informasjonssenteret betjener kommunens sentralbord og besøk til rådhuset. 
Sentralbordet er stengt i tidsrommet 11:30-12:00.

Åpningstid: 09:00-14:00

Telefon sentralbord: 37 18 52 00

Epost: post@amli.kommune.no 

Adresse: Gata 5, 4865 Åmli
 

Etter en del tilbakemeldinger fra publikum på at saksbehandlere ikke er til stede eller ikke kan svare på stående fot ved direkte oppmøte, råder vi dere som har behov for fysiske møter til å ta en telefon for å  avtale tid med saksbehandler slik at vi kan levere den kvaliteten på tjenestene som vi ønsker.  

Kommunedirektøren

Søk etter tilsette

Du kan søke etter kontaktinfo til tilsette: 

Søk etter tilsette

Du finn ikkje alle tilsette her. Vi har valt å legge ut kontaktinfo til leiarar og dei som har ein kontorarbeidsplass, samt andre sentrale personar. Men altså ikkje alle. 

Vakttelefonar i kommunen

Vakttelefonar i kommunen
Instans Telefon
Teknisk vakt - kvardagar 15-18 samt helg/helligdag 91 67 00 10
Legekontor 37 18 51 00
Hjemmesykepleie (kveld/helg/helligdager) 91 88 66 63
Etablering av kommunal kriseledelse ved større hendelser 95 13 97 92
Kommunedirektør 95 13 97 92
Ordførar 90 97 97 97
Beredskapskoordinator 90 06 62 18
Ved skadet vilt (påkjørsel eller annet) 02800 / 41 63 61 15

Andre vakttelefonar

Andre vakttelefoner
Instans Telefon
Legevakt 116 117
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Alarmtelefon barn og unge 116 111
Barnevern akuttberedskap kveld/helg 37 01 31 01
Politiets operasjonssentral Agder 02800
Klinisk veterinærvakt, hverdager 16:00-08:00, samt helg/helligdag 37 02 32 80
Østre Agder krisesenter - døgnåpen vakttelefon 37 01 32 80
Å Energi nett 07 272
Mattilsynet 06 040
Miljøverndepartementet 47 70 09 00
Folkehelseinstituttet 21 07 70 00