Tilsette / kontakt

Telefon til Åmli kulturskule er: 37185223 (Telefonen kan vere ubetjent)

Kontaktinformasjon til dei tilsette finn du ute til høgre. Dersom du les dette på mobil finn du det under.

Kontaktinformasjon

Tonje Ramse Trædal
Rådgjevar/kulturskulerektor
E-post
Telefon 37 18 52 64
Mobil 926 29 512
Malen Erichsen
E-post
Telefon 37 18 42 64
Mobil 926 29 512
Salve Kallevig
Kulturskulekoordinator/kulturskulelærar musikk
E-post
Telefon 37 08 21 26
Mobil 911 00 356
Emilie R-B Sivertsen
Kulturskulelærar
E-post
Mobil 970 79 153
Jarle Hagane
Kulturskulelærar
E-post
Mobil 417 60 572
Lazlo Istenes
Kulturskulelærar
E-post
Telefon 37 08 21 26
Mobil 948 22 152
Freddie Andreassen
Kulturskulelærar
E-post
Mobil 920 39 109