Tilsette / kontakt

Telefon til Åmli kulturskule er: 37185223 (Telefonen kan vere ubetjent)

Kontaktinformasjon til dei tilsette finn du ute til høgre. Dersom du les dette på mobil finn du det under.

Kontaktinformasjon

Tonje Ramse Trædal
Rådgjevar/kulturskulerektor
E-post
Telefon 37 18 52 64
Mobil 926 29 512
Malen Erichsen (permisjon)
E-post
Telefon 37 18 42 64
Mobil 926 29 512
Nina Byttingsmyr
Kulturskulelærar
E-post
Mobil 473 72 907
Arnar Vågem
Kulturskulelærar
E-post
Mobil 950 58 770
Lise-Lotte Fogh Johansson
Kulturskulelærar
E-post
Mobil 415 09 867
Erik Haugan Aasland
Kulturskulelærar
E-post
Mobil 416 88 312