Flytting av kommunale kontor i helse- og sosialsenteret

Helse- og sosialsenteret skal rehabiliterast.
I den samanheng må kommunale kontor flyttast midlertidig, og blir stengt i ein kort periode.

Oversikt over kommunale kontor som flytter, kor dei flytter og når det blir stengt.

Nyheter