Min side

Min side er di personlege side for kommunale tenester. 

Logg inn på Min side

Foreløpig finn du desse tenestene på Min side i Åmli kommune: 

 • Din profil
 • Faktura
 • Informasjon om dine eigedomar (adresser og bygg, eigarar, eigedomsareal, dokument)


For å logge inn på Min side treng du elektronisk ID, for eksempel BankID, BuypassID eller ComfidesID. 
Slik skaffar du deg elektronisk ID
 

Prosjektet Min side

Min side er eit samarbeid med IKT Agder. Saman ønsker vi å lage gode digitale tenester til våre innbyggjarar. Arendal kommune har vore pilot for prosjektet, og løysinga vil etter kvart utviklast vidare i IKT Agder-samarbeidet. Blant anna er det ønske og plan om å få på plass: 

 • Grunnbokinformasjon (tinglysningar og heftelsar på din eigedom)
 • Faktura og gebyr
 • Eigedomsskatt (for dei kommunane som har det)
 • Post til og frå kommunen
 • Reguleringsplanar nær deg
 • Gjeldande planar i mitt område
 • Barna mine
 • Varslingstenester 

Det er foreløpig ikkje klart når tenestene over vil være på plass.