Oversikt over tilsette


Habilitering og ressurs

Ansatte i avdelingen Habilitering og ressurs
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
904 17 749 904 17 749
Seniorrådgjevar 992 11 753 992 11 753 anne.grete.askland@amli.kommune.no
Tenesteansvarleg teneste for funksjonshemma 481 28 699 481 28 699 karina.b.l.halvorsen@amli.kommune.no
Leiar habilitering og ressurs 992 11 755 992 11 755 inge.egil.hauge@amli.kommune.no
NAV-veileder 55 55 33 33 ina.therese.hellesfjord@nav.no
Psykisk helse/rus 911 55 422 911 55 422 elena.husby@amli.kommune.no

Jobber hver dag

NAV-veileder 55 55 33 33 john.olav.klodvik@nav.no
55 55 33 33 nav.aamli@nav.no
Psykisk helse/rus (jobber tirsdag) 469 33 621 469 33 621 natalie.kjeldgaard.lien@amli.kommune.no

Jobber tirsdag

Miljøterapeut psykisk helse og rus 950 25 080 950 25 080 hakon.mjones@amli.kommune.no

Jobber hver dag

NAV-veileder 55 55 33 33 kari-anne.haland.moe@nav.no
Psykisk helse/rus 945 29 862 945 29 862 margit.bringsverd.moe@amli.kommune.no

Jobber hver dag

Psykisk helse/rus (jobber mandag, tirsdag, onsdag) 468 83 776 468 83 776 oydis.bruun.nordas@amli.kommune.no

Jobber mandag, tirsdag og onsdag

Leiar Åmli Frivilligsentral 412 84 418 412 84 418 aamli.frivilligsentral@outlook.com

Kommunepsykolog
992 11 768 992 11 768

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
992 11 758 frisklivssentralen@amli.kommune.no
901 35 998 901 35 998 tjenestekontor@amli.kommune.no
948 76 345 948 76 345
Kreftkoordinator 948 76 345 948 76 345 susanne.aabakk@amli.kommune.no

Tilgjengelig på telefon hovedsakelig på mandager

Kommuneoverlege 37 18 51 00 silke.eileen.boroske@amli.kommune.no
948 34 195
Teamleiar heimesjukepleie 945 29 860 945 29 860 heidi.monen.dahlgren@amli.kommune.no
Rådgiver 992 64 494 992 64 494 arne.hansen.espebu@amli.kommune.no
Postadresse Gata 21, 4865 Åmli 37 18 51 00
Sjukepleiar skulehelsetenesta 911 03 078 911 03 078 anette.moe.lidtveit@amli.kommune.no
Kommunefysioterapeut 992 11 758 992 11 758 asta.synnove.harstveit.mattingsdal@amli.kommune.no
Jordmor 950 02 597 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no
Konsulent 922 27 164 922 27 164 anja.mogensen.molmen@amli.kommune.no
Leiar helse- og omsorg 992 11 769 992 11 769 laila.nylund@amli.kommune.no
Ambulerande vaktmeister 992 11 759 992 11 759
Syn- og hørselkontakt 975 31 647 975 31 647 brit.tove.stoylen@amli.kommune.no
Helsesjukepleiar 992 11 757 992 11 757 maren.johanne.kleivene.tveiten@amli.kommune.no
Ergoterapeut 913 85 824 913 85 824 marie.jorundland.wagestad@amli.kommune.no
918 86 663 918 86 663
901 21 605 901 21 605
901 56 424 901 56 424
909 83 490 909 83 490
909 39 446 909 39 446

Informasjonssenter Rådhuset

Ansatte i avdelingen Informasjonssenter Rådhuset
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
37 18 52 00 post@amli.kommune.no

 

 

Kommunedirektøren

Ansatte i avdelingen Kommunedirektøren
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 951 39 792 951 39 792 christina.odegard@amli.kommune.no

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 900 53 532 900 53 532 marion.byggstoyl@amli.kommune.no
Rektor Åmli voksenopplæring, flyktningekoordinator, barnehagemyndighet , barnekoordinator 473 91 990 473 91 990 siv.turid.eppeland@amli.kommune.no
Leiar oppvekst 950 89 697 950 89 697 tore.flottorp@amli.kommune.no

Kontorstad: rådhuset

LOS/SLT-koordinator 958 86 604 958 86 604 nils.kare.hakedal@amli.kommune.no
PPT-leiar 481 17 366 481 17 366 elisabeth.jensen@amli.kommune.no
Avdelingsleiar 410 45 480 410 45 480 olav.kiland@amli.kommune.no
Rektor Åmli og Dølemo skule 918 54 301 918 54 301 vivian.lorentsen@amli.kommune.no
482 33 825
Teamleiar Dølemo skule 482 33 825
Styrar Beverborga barnehage (vikar) 406 41 295 406 41 295 alfred.redmond@amli.kommune.no

Vikar for Svanaug Fossli

Styrar Dølemo barnehage 406 41 295 406 41 295 alfred.redmond@amli.kommune.no
Styrar Mosberg barnehage 993 63 044 993 63 044 camilla.ronningen@amli.kommune.no
Skule- og barnehagefagleg rådgjevar 481 27 242 481 27 242 elin.sollman@amli.kommune.no
Rådgjevar Åmli skule 932 34 649 932 34 649 Anne-Berith.Steinkleiv@amli.kommune.no
Badevakt 415 07 323 415 07 323
481 35 830 481 35 830

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 992 42 310 992 42 310 bjorn.gunnar.baas@amli.kommune.no

Organisasjon

Ansatte i avdelingen Organisasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
HR-/HMSk og beredskapskoordinator 900 66 218 900 66 218 trine.agersborg@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Personal
 • Beredskap
 • HMS
 • Internkontroll
 • Kvalitet
 • Ansattportal.
Saksbehandlar 482 78 038 482 78 038 solgunn.fossli@amli.kommune.no

Resepsjon, sentralbord, post/arkiv, møtegodtgjørelse for folkevalgte

Organisasjonssjef 970 64 440 970 64 440 fredrik.hafredal@amli.kommune.no
Arkiv- og systemansvarlig 913 54 746 913 54 746 arnhild.smeland@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Arkivleder (veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig Public 360 (administrasjon, utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent økonomi 482 88 750 482 88 750 vivian.karin.hagevik@amli.kommune.no

Lønn, regnskap

Konsulent 482 91 440 482 91 440 trond.johansson@amli.kommune.no

Ansatt i Økonomi, men utfører også oppgåver for Samfunn.

Konsulent lønn 900 82 251 900 82 251 kari.jorgensen@amli.kommune.no
Økonomisjef 952 72 760 952 72 760 vidar.kyrdalen@amli.kommune.no