Oversikt over tilsette


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
992 11 758 frisklivssentralen@amli.kommune.no
948 76 345 948 76 345
Tenesteansvarleg 948 34 195 948 34 195 ase.namsvatn.bjorkholt@amli.kommune.no
Kommuneoverlege 37 18 51 00 silke.eileen.boroske@amli.kommune.no
948 34 195
Teamleiar heimesjukepleie 945 29 860 945 29 860 sissel.n.hansen@amli.kommune.no
Postadresse Gata 21, 4865 Åmli 37 18 51 00
Sjukepleiar skulehelsetenesta 911 03 078 911 03 078 anette.moe.lidtveit@amli.kommune.no
Kommunefysioterapeut 992 11 758 992 11 758 asta.synnove.harstveit.mattingsdal@amli.kommune.no
Jordmor 950 02 597 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no
Konsulent 922 27 164 922 27 164 anja.mogensen.molmen@amli.kommune.no
Leiar helse- og omsorg 992 11 769 992 11 769 laila.nylund@amli.kommune.no
Ambulerande vaktmeister 992 11 759 992 11 759
Ergoterapeut 913 85 824 913 85 824 nina.birgithe.saga@amli.kommune.no
Syn- og hørselkontakt 975 31 647 975 31 647 brit.tove.stoylen@amli.kommune.no
Pediatrisk sjukepleiar 992 11 757 992 11 757 maren.johanne.kleivene.tveiten@amli.kommune.no
918 86 663 918 86 663
901 21 605 901 21 605
901 56 424 901 56 424
909 83 490 909 83 490
909 39 446 909 39 446

Informasjonssenter Rådhuset

Ansatte i avdelingen Informasjonssenter Rådhuset
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
37 18 52 00 post@amli.kommune.no

 

 

Kommunedirektøren

Ansatte i avdelingen Kommunedirektøren
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 951 39 792 951 39 792 christina.odegard@amli.kommune.no

Næring og utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og utvikling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordbruks- og næringsrådgjevar og Hovedverneombud 416 43 435 416 43 435 kari.olstad@amli.kommune.no
Skogbruksrådgjevar 950 72 375 950 72 375 helge.sines@amli.kommune.no
Leiar næring og utvikling 982 55 432 982 55 432 yngve.ramse.traedal@amli.kommune.no

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 900 53 532 900 53 532 marion.byggstoyl@amli.kommune.no
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator 473 91 990 473 91 990 siv.turid.eppeland@amli.kommune.no
Leiar oppvekst 950 89 697 950 89 697 tore.flottorp@amli.kommune.no

Kontorstad: rådhuset

Styrar Dølemo barnehage 480 93 135 480 93 135 svanaug.fossli@amli.kommune.no
LOS/SLT-koordinator 958 86 604 958 86 604 nils.kare.hakedal@amli.kommune.no
PPT-leiar 481 17 366 481 17 366 elisabeth.jensen@amli.kommune.no
Avdelingsleiar 911 72 702 911 72 702 Lars.Erik.Kyllingstad.Kaldal@amli.kommune.no
Rektor Åmli og Dølemo skule 918 54 301 918 54 301 vivian.lorentsen@amli.kommune.no
482 33 825
Teamleiar Dølemo skule 482 33 825
Styrar Mosberg barnehage 993 63 044 993 63 044 camilla.ronningen@amli.kommune.no
Styrar Beverborga barnehage 917 08 964 917 08 964 evy.margrete.sandhaug@amli.kommune.no
Skule- og barnehagefagleg rådgjevar 481 27 242 481 27 242 elin.sollman@amli.kommune.no
Rådgjevar Åmli skule 932 34 649 932 34 649 Anne-Berith.Steinkleiv@amli.kommune.no
Badevakt 415 07 323 415 07 323
481 35 830 481 35 830

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 992 42 310 992 42 310 bjorn.gunnar.baas@amli.kommune.no

Organisasjon

Ansatte i avdelingen Organisasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
HR-/HMSk og beredskapskoordinator 900 66 218 900 66 218 trine.agersborg@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Personal
 • Beredskap
 • HMS
 • Internkontroll
 • Kvalitet
 • Ansattportal.
Saksbehandlar 482 78 038 482 78 038 solgunn.fossli@amli.kommune.no

Resepsjon, sentralbord, post/arkiv, møtegodtgjørelse for folkevalgte

Organisasjonssjef 970 64 440 970 64 440 fredrik.hafredal@amli.kommune.no
Arkiv- og systemansvarlig 913 54 746 913 54 746 arnhild.smeland@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Arkivleder (veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig Public 360 (administrasjon, utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent økonomi 482 88 750 482 88 750 vivian.karin.hagevik@amli.kommune.no

Lønn, regnskap

Konsulent 482 91 440 482 91 440 trond.johansson@amli.kommune.no

Ansatt i Økonomi, men utfører også oppgåver for Samfunn.

Konsulent lønn 900 82 251 900 82 251 kari.jorgensen@amli.kommune.no
Økonomisjef 952 72 760 952 72 760 vidar.kyrdalen@amli.kommune.no