Val

Kvart andre år er det val i Norge, Stortingsval og Kommunestyre- og Fylkestingsval. Kommunen har ansvaret for gjennomføring av val, og for å informere sine innbyggjarar om alt rundt det aktuelle valet.  Denne informasjonen vil du kunne finne her. Når det ikkje er val, vil det være ganske lite å finne her.