Møteplan

1. halvår 2024

Møteplan 1. halvår 2024
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Klokka
Ungdomsrådet - 29.01 4 8 6 3 18:00
REF - 29.01 4 8 6 3 18:00
Arbeidsmiljøutvalet - 5 - - onsd 15 - 08:30
Administrasjonsutvalet - 5 onsd 13 15 onsd 15 10 10:00
Planutvalet - 5 onsd 13 15 onsd 15 10 10:30
Formannskapet - 5 onsd 13 15 onsd 15 10 11:00
Kommunestyret - 15 21 25 23 20 09:00
Felles Fsk. møte 1

​2. halvår 2024

Møteplan 2. halvår 2024
Utvalg August September Oktober November Desember Klokka
Ungdomsrådet 5 2 7 28.10. 25.11. 18:00
REF 5 2 7 28.10. 25.11 18:00
Arbeidsmiljøutvalet - 9 - - 2 08:30
Administrasjonsutvalet 12 9 14 4 2 10:00
Planutvalet 12 9 14 4 2 10:30
Formannskapet 12 9 14 4 2 11:00
Kommunestyret 22 19 24 14 19 09:00
Felles Fsk. møte

REF = Råd for eldre og menneske med funksjonsnedsettelse

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett blir presentert i kommunestyremøtet i november.

Vedtatte endringer i løpet av året:
Møtene satt opp 11.  mars er flyttet til onsdag 13. mars.
Møtene satt opp 13. mai er etter vedtak i ADM 15.04.2024 flyttet til onsdag 15. mai.

Generell informasjon

Ytre ramme for kommunestyremøta er kl 08:00-16:00. Dersom det er lite saker kan ordførar, med 12 dagars varsel, omberamme kommunestyremøte til kveldstid. Då med møtetid 17:00-21:00.

Alle møte i politiske utval i Åmli kommune er åpne for publikum.

Møta i utvala får ofte endra møtetidspunkt i høve til det som står i møteplanen over. Dei kan og bli avlyst eller flytta, og det kan kome til ekstraordinære møte.
Dette på grunn av mengde saker og dersom det er befaringar el.l. Slike endringar blir ikkje lagt inn i denne oversikten. For å være sikker på når møtet er må du inn å kikke på innkallinga, når den er publisert (ca ei veke før møta).

Innkallingar og protokollar til dei ulike møta finn du her på nettsida under "politiske møte med saksdokument", her vil og avlysingar, flyttingar og ekstraordinære møte gå fram:

Politiske møte med saksdokument