Aktuelt

Vi bruker berre Facebook til dagelege nyheter og deling av aktuelle artiklar. 

Under finn du ein såkalla "feed" som viser det som ligg øverst i facebookprofilen til Åmli kommune. Om du klikkar på "Åmli kommune" i toppen av "feeden" kjem du inn på facebooksida vår, og kan lese nyhetene i eit større bilete enn i "feeden". Dette kan du gjere sjølv om du ikkje har konto på Facebook.

Vi publiserer følgjande her på nettsida:

Kunngjeringar og høyringar

Ledige stillingar
 

Nyhetsfeed frå facebook