Topp 20 - fjellturar i Åmli

Løypeinformasjon og kart:


På lengre turar anbefaler vi alltid at ein tek med seg kart og kompass.

NB! Alle turløypene er merka som sommarløyper.

Meir informasjon:

Ved startpunkta for dei 20 turløypene er det sett opp ei infotavle og skilt med namnet på turløypa og symbol for grad av kor vanskeleg ein antek løypa er. Turløypene er merka med blå merke i terrenget, og på toppen er det ei kasse med gjestebok inni og klippetang. Vær snill og skriv dykk inn i denne og hugs å registrere deg med klippetanga.

Dei som tar alle turane og leverer inn klippekortet er med i trekning om gåvekort.
Alle under 16 år som gjennomfører alle toppturane, og leverer inn klippekortet, får gåvekort.
Toppkort kan også sendast til Åmli turistforum ved Barbro Hillestad, Hillestad 180, 4869 Dølemo.

Kom dykk ut og gå alle Topp20! Nokon har sikkert starta tidlegare år og nå er det god grunn for å få med seg dei siste og levere inn. 

Gåvekort blir utdela i etterkant. Seinaste innlevering er 20 september. Husk namn, full adresse og alder.

Brosjyre inkl. toppkortet kan du få på følgjande stader:

Alle Topp 20 – fjellturer i Åmli er  lagt ut på UT.no med beskrivelse, bilder og kart:

UT.no | Utforsker | Åmli