Tilskotsordningar

Tilskot til lag og organisasjonar

Åmli kommune deler kvart år ut tilskot til lag og organisasjonar i Åmli. Det finst følgjande tilskotsordningar, med søknadsfrist 1. april:

  • Aktivitets- og driftsstøtte
  • Prosjektstøtte
  • Investeringsstøtte
  • Arrangementsstøtte


Elektronisk søknadsskjema
 

Arbeidskrafttilskot

Åmli kommune gir arbeidkrafttilskot til dei tre idettslaga i Åmli, Dristug IL, Dølemo IL og Vardil IL, for løypekøyring og banerydding på skøytebanen. Tilskotet blir gitt etter søknad frå laga og dokumentasjon av utgifter.

Kulturpris

Åmli kommune deler ut kulturpris til organisasjonar eller enkeltpersonar som er frå eller bur i Åmli kommune, og som har gjort ein stor innsats for kulturlivet i kommunen. Kulturprisen er ein honnør til særleg verdifull innsats innanfor det utvida kulturomgreået. Prisen er på 10 000 kr, og  blir delt ut annakvart år (partalsår). Formannskapet fattar vedtak om kandidat, etter innkomne forslag.

Dei som tidlegare har fått prisen er:

År Namn
1989 Ivar Sundstøyl
1990 Bjørg Krog Kleivene
1992 Salve Austenå
1995 Gotfred Lorentsen
1998 Olav Nereson Oland
2000 Anne Tone og Scott Aanby
2002 Eldbjørg Smeland
2004 Jon Skarli
2006 Inger Knudsen
2008 Odd Einar Ufsvatn
2010 Jorunn Kløfjell
2012 Arild Håkedal
2014 Tore Konnestad
2016 Barbro Hillestad
2018 Jol i Åmli
2020 Jetmund Berntsen
2022 Jens Magne Føreland

Kontaktinformasjon

Trond Johansson
Konsulent
E-post
Telefon 48 29 14 40
Mobil 48 29 14 40

Ansatt i Økonomi, men utfører også oppgåver for Samfunn.