Tid og stad for undervisning

Undervisningsåret

Undervisninga følgjer skuleruta for Åmli kommune.

Skuleruta

Timeplan

Kunst

  • Gruppe 1 (1.-4. klasse): Onsdagar kl 14:00-15:00 i kunst- og handtverksrommet på Åmli skule
  • Gruppe 2 (1.-4. klasse): Onsdagar kl  15:30-16:30 på kulturloftet
  • Gruppe 3 (5.-7- klasse): Onsdagar kl 17:30-18:30 på kulturloftet

Musikk

Tidspunkt for individuell undervnsining 22,5 minutt pr. veke blir avtalt med lærar. Samspel etter eigen plan Undervisningsplan.

  • Musikkstart 1: onsdagar kl 12:30-13:00 i musikkrommet på Åmli skule
  • Musikkstart 2: onsdagar kl 13:00-13:30 i musikkrommet på Åmli skule

Avvik frå planen

For større samproduksjonar kan det komme enkelte øvingar/workshops i tillegg.

Vi tar høgde for at 1-2 undervisningtimar kan falle bort i året ved sjukdom dersom vi ikkje greier å skaffe vikar.

Fråver frå undervisninga

Dersom ein blir sjuk eller ikkje kjem til timen, skal lærar ha beskjed. Det blir ført fråver for undervisninga. Fråver over 3 gonger utan beskjed kan føre til at ein mister plassen i kulturskulen.

Kontaktinformasjon til tilsette i kulturskulen

Kontaktinformasjon

Tonje Ramse Trædal
Rådgjevar/kulturskulerektor
E-post
Telefon 37 18 52 64
Mobil 926 29 512