Tid og stad for undervisning

Undervisningsåret

Åmli kulturskule har undervisning på Åmli skule og Dølemo oppvekstsenter. Undervisninga følgjer skuleruta for Åmli kommune.

Skuleruta

Timeplan

Kunst

 • Gruppe 1 (1.-4. klasse): Onsdagar kl 12:25-13:25 i kunst- og handtverksrommet på Åmli skule
 • Gruppe 2 (1.-4. klasse): Onsdagar kl 13:35-14:35 på Åmli skule
 • Gruppe 3 (5.-7. klasse): Onsdagar kl 14:45-15:45 på Åmli skule
 • Gruppe 4 (8.-10. klasse): Onsdagar kl 15:55-16:55 på Åmli skule

Musikk

Tidspunkt for individuell undervnsining 22,5 minutt pr. veke blir avtalt med lærar. Samspel etter eigen plan Undervisningsplan.

 • Musikkstart 1: onsdagar kl 12:30-13:00 i musikkrommet på Åmli skule
 • Samspel: onsdagar kl 13:00-13:30 i musikkrommet på Åmli skule
 • Band: onsdagar kl 15:00-15:45 i musikkrommet på Åmli skule

Dans:

 • 14.30-15.15: Barnedans for 1.- 4. klasse på Dølehall.
 • 15.30-16.15: Barnedans for 1.- 3. klasse i 020-rommet Åmli skule.
 • 16.15-17.00: Bollywood/hip hop for 4.-7. klasse i 020-rommet Åmli skule.
 • 17.00-18.00: Bollywood/hip hop for 8.-10. klasse i 020-rommet Åmli skule.

Avvik frå planen

For større samproduksjonar kan det komme enkelte øvingar/workshops i tillegg.

Vi tar høgde for at 1-2 undervisningtimar kan falle bort i året ved sjukdom dersom vi ikkje greier å skaffe vikar.

Fråver frå undervisninga

Dersom ein blir sjuk eller ikkje kjem til timen, skal lærar ha beskjed. Det blir ført fråver for undervisninga. Fråver over 3 gonger utan beskjed kan føre til at ein mister plassen i kulturskulen.

Kontaktinformasjon til tilsette i kulturskulen

Kontaktinformasjon

Arnar Vågen
Kulturskulerektor/kulturskulelærar
E-post
Telefon 95 05 87 70
Mobil 95 05 87 70