Tid og stad for undervisning

Undervisningsåret:

Undervisninga følgjer skuleruta for Åmli kommune.

Skuleruta

Timeplan:

Teatergruppe: (3.-10. klasse)

Tid: Onsdagar kl. 15.15-16.30 tre gonger pr. mnd. Undevisningsplan
Stad: Elvarheim

Kunst

  • Gruppe 1 (1.-4. klasse): Onsdagar kl 13.30-14.30 (kvar onsdag)
  • Gruppe 2 (1.-4. klasse): Onsdagar kl 14.30-15.50 tre gonger pr. mnd. Undervisningsplan
  • Gruppe 3 (5.-7- klasse): Onsdagar kl 15.50-17.00 tre gonger pr. mnd. Undervisningsplan

Stad alle kunstgrupper: Kulturloftet i 2. etasje over biblioteket, inngang mot rådhuset.

Dans

  • Barnedans 1 (5-8 år): Onsdagar  kl 16.45-17.30
  • Barnedans 2 (5-8 år): Onsdagar kl 17.30-18.15
  • Showdans (9-12 år): Onsdagar kl 18.45-19.30
  • Street Jazz (13-18 år): Onsdagar kl. 19.30-20.30

Stad alle dansegrupper: Speilsalen på Tvedestrand og Åmli vgs. avd. Åmli.

Musikk

Tidspunkt for individuell undervnsining 22,5 minutt pr. veke blir avtalt med lærar.
Samspel etter eigen plan Undervisningsplan.

Kulturkarusell (1.-3. klasse)

Tid: Onsdagar kl. 12.15-13.15
Stad: 020-rommet på Åmli skule

Dei som går på SFO blir henta av SFO-tilsette etter kulturkarusellen

Avvik frå planen

For større samproduksjonar kan det komme enkelte øvingar/workshops i tillegg.

Vi tar høgde for at 1-2 undervisningtimar kan falle bort i året ved sjukdom dersom vi ikkje greier å skaffe vikar.

Fråver frå undervisninga

Dersom ein blir sjuk eller ikkje kjem til timen, skal lærar ha beskjed. Det blir ført fråver for undervisninga. Fråver over 3 gonger utan beskjed kan føre til at ein mister plassen i kulturskulen.

Kontaktinformasjon til tilsette i kulturskulen

Kontaktinformasjon

Tonje Ramse Trædal
Rådgjevar/kulturskulerektor
E-post
Telefon 37 18 52 64
Mobil 926 29 512