Søk om tid i Åmlihallen

I Åmlihallen er det stor aktivitet hele året. Lag og organisasjonar i Åmli kan bruke hallen gratis.

Sjå når hallen er i bruk, og kven som bruker den

Frist for å søke om halltid er 15. september kvart år.

Utleie av hallen skjer etter følgende regelverk/satser:

Fritak for å betale leige er:

  • arrangement i regi av Åmli Kommune
  • arrangement i regi av lag og foreiningar tilhørande i Åmli Kommune

Utleigeprisar til kommersiell utleige og utanbygds leietakarar er:

  • 1/1 hall kr 300,- pr/time
  • 2/3 hall kr 200,- pr/time
  • 1/3 hall kr 100,- pr/time
  • Oasen kr 500,-

Søk om halltid: