Bruk av idretts- og nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg, turløyper og utandørs idrettsanlegg som har fått spelemidlar er opne og tilgjengelege for alle. For bruk av innandørs idrettsanlegg eller anlegg for organiserte aktivitetar må ein kontakte eigarane, dvs idrettslag, skyttarlag e.l.

For Åmli kommune  sine anlegg gjeld spesielle reglar for desse anlegga:

Åmlihallen - Her må ein søke om halltid kvart år. Les meir

Kunstgrasbanen - Dei som er sett opp med treningstid inne i Åmlihallen (sjå oversikt under) vil ha fortrinnsrett på kunstgrasbanen på same tidspunkt.

Svømmebassenget på Åmli skule - Her må ein søke om tid kvart år til Åmli skule. Dette blir annonsert.

Via Ferrata i Trogfjell er eigd av Agder Fylkeskommune. Anlegget kan brukast fritt, men nybegynnarar bør ha med seg guide. Kontakt for eksempel Visit Wilderness på tlf 41555823. Alle som skal bruke Via Ferrata må ha godkjent sikring og klatreutstyr.

Skiløyper i Åmli sentrum, på Dølemo og Selåsvatn er eigd av idrettslaga, og fritt tilgjengelege. Skiløyper i private hyttefelt kan krevje løypeavgift.

Oversikt over brukstid i Åmlihallen:

Gjeld innesesongen, august - juni.

Halltider Åmlihallen
Dag Tid Rom Lag/ansvarlig
Mandag 1530-1630 1/1 (Alle) Ungdomsarbeid v/N.K.Håkedal
1645-1745 1/1 Dristug turngruppe
1745-1900 1/1 (5-10kl) Dristug volleyb. v/S.Nordås
1900-2100 1/3 (2.div gutter) Dristug volleyb. v/S.Nordås
1700-2200 Skytebanen Dølemo skyttarl. v/T.Askland
Tirsdag 1700-1800 1/1 Dristug barneidrett 3-6 år + 1.-2. klasse v/R.H.Gangsei og S.Tveit
1930-2100 1/1 Drstug fotball v/B. Haugli
Skytebanen Åmli skyttarl. v/G.Krossbekk
Onsdag 1745-2100 1/3 (2.div gutter) Dristug volleyb. v/S.Nordås
17.00-20.00 Skytebanen Gjøvdal skyttarlag v/Rolf Harstveit
1700-2200 Skytebanen Dølemo skyttarl. v/T.Askland
Torsdag 1530-1700 1/1 Ungdomsarbeid v/N.K.Håkedal
1700-1900 1/1 Dristug fotball v/R.Tveiten
1700-1900 1/1 Dristug fotball v/R.Tveiten
1900-2000 2/3 Dristug badminton v/J.Krogh
2000-2200 1/1 (6. div) Dristug fotball v/Bjørnar Haugli
1800-2200 Skytebane Åmli pistolklubb v/S.Skaare
Fredag 1900-2300 1/1 Ungdomskvelder v/N.K.Håkedal
Søndag 1900-2100 1/1 Dristug fotball v/B.Haugli

Kontaktinformasjon

Tonje Ramse Trædal
Rådgjevar/kulturskulerektor
E-post
Telefon 37 18 52 64
Mobil 926 29 512