Bruk av idretts- og nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg, turløyper og utandørs idrettsanlegg som har fått spelemidlar er opne og tilgjengelege for alle. For bruk av innandørs idrettsanlegg eller anlegg for organiserte aktivitetar må ein kontakte eigarane, dvs idrettslag, skyttarlag e.l.

For Åmli kommune  sine anlegg gjeld spesielle reglar for desse anlegga:

Åmlihallen - Her må ein søke om halltid kvart år. Les meir

Kunstgrasbanen - Dei som er sett opp med treningstid inne i Åmlihallen (sjå oversikt under) vil ha fortrinnsrett på kunstgrasbanen på same tidspunkt.

Svømmebassenget på Åmli skule - Her må ein søke om tid kvart år innen 15.mai. (søknadsskjema ikkje klart - kontakt Åmli skule). Det er krav om gyldig livredderprøve for ansvarlig søker.

Via Ferrata i Trogfjell er eigd av Agder Fylkeskommune. Anlegget kan brukast fritt, men nybegynnarar bør ha med seg guide. Kontakt for eksempel Visit Wilderness på tlf 41555823. Alle som skal bruke Via Ferrata må ha godkjent sikring og klatreutstyr.

Skiløyper i Åmli sentrum, på Dølemo og Selåsvatn er eigd av idrettslaga, og fritt tilgjengelege. Skiløyper i private hyttefelt kan krevje løypeavgift.

Oversikt over brukstid i Åmlihallen:

Gjeld innesesongen, august - juni.

Tabellen er diverre ikkje heilt oppdatert for tida. Vi jobber med saken og håper å få den heilt komplett om kort tid.

Halltider Åmlihallen
Dag Tid Rom Lag/ansvarlig
Mandag 1700-1830 1/1 Dristug fotball 6.-8. kl v/R.Tveiten
1800-1930 1/1 Dristug volleyb. 6.-10.kl v/R.H.Gangsei
1930-2100 1/3 Dristug volleyb. 3.div v/J.O.Homme og H.Oland
1700-2200 Skytebanen Dølemo skyttarl. v/T.Askland
Tirsdag 1415-1530 1/3 Forebyggende ungdomsaktivitet
1700-1800 1/1 Dristug barneidrett 3 år-1.kl v/S.Tveit
1930-2100 1/1 Drstug fotball v/B. Haugli
Skytebanen Åmli skyttarl. v/G.Krossbekk
Onsdag 1700-1800 Heile hallen Dristug volleyb. 4.10.kl nybegynner v/R.H.Gangsei
1800-1900 1/3 Dristug volleyb. 6.-10.kl Erfaring
1930-2100 1/3 Dristug volleyb. 3.div v/J.O.Homme og H.Oland
1700-2200 Skytebanen Dølemo skyttarl. v/T.Askland
1700-2000 Skytebanen Gjøvdal skyttarlag v/Anlaug Askland
Torsdag 1530-1700 1/1 Ungdomsarbeid v/N.K.Håkedal
1700-1800 1/1 Dristug fotball 2.-3.kl v/R.Tveiten
1700-1800 1/1 Dristug fotball 4.-5.kl v/R.Tveiten
1800-1930 Dristug fotball 6.8-kl
1900-2100 2/3 Dristug badminton v/J.Krogh
1800-2200 Skytebane Åmli pistolklubb v/S.Skaare
Fredag 1900-2300 1/1 Ungdomskvelder v/N.K.Håkedal