Grendehus

Det finst fleire grendehus i Åmli kommune. Desse er viktige lokale møtestader.

Kommunale grendehus

Elvarheim

Åmli sentrum.
Kontakt: Åmli kommune.
Retningsliner for bruk av Elvarheim samfunnshus (PDF, 202 kB)

Vallhall

Harstveit i Gjøvdal.
Kontakt: Gjøvdal Handel

Nelaug grendehus

Nelaug skule
Kontakt: Nelaug Vel

Rådhuset

Åmli sentrum
Utleige av lokaler i rådhuset
 

Grendehus forvalta av lag og organisasjonar

Øy grendehus

Kontakt: Øvrebygda Vel

Tveit skulehus

Tveit i Åmli
Kontakt: Tveit Vel

Dølehall

Kontakt: Dølemo grendelag

Brustad

Øvre Ramse, Tovdal
Kontakt: Tovdal grendelag

Vonheim

Kontakt: Simonstad Vel
 

Oversikt over lag- og organisasjonar i Åmli