Bustadtomter i kommunale felt

Åmli kommune har fleire bustadfelt der det er ledige tomter. Det største feltet er det sentrumsnære Øvre Århuskleiva som vart opna våren 2013. Det er og ledige tomter på Skytehusrabben nært til skule og barnehage. Vidare er det bustadfelt på Dølemo, på Nelaug og eit lite på Selåsvatn.

Felta blir presenterte her med faktaark.

Faktaark kommunale bustadtomter
Tittel Publisert Type
Dølemo boligfelt

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-Dølemo boligfelt.pdf
Selåsvatn boligfelt

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4-Selåsvatn boligfelt.pdf
Århuskleiva

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6-Århuskleiva.pdf
Nelaug nedre boligfelt

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2-Nelaug nedre boligfelt.pdf
Skythusrabben

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5-Skythusrabben.pdf
Nelaug nye boligfelt

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3-Nelaug nye boligfelt.pdf


Åmli kommune ynskjer alle interessentar velkomne, og vi blir gjerne med på ei visning.

Prisar

Kommunale bustadtomter
Bustadfelt Tomt nr Gnr/bnr Pris
Skytehusrabben 3 39/114 kr 767 950
Skytehusrabben 11 39/108 kr 92 798
Skytehusrabben 13 39/109 kr 92 798
Århuskleiva 42 41/130 kr 18 570
Dølemo 9 65/128 kr 66 500
Dølemo 10 65/129 kr 66 500
Dølemo 11 65/130 kr 66 500
Dølemo 12 65/131 kr 66 500
Dølemo 13 65/132 kr 66 500
Dølemo 14 65/133 kr 66 500
Dølemo 16 65/134 kr 66 500
Dølemo 17 65/135 kr 66 500
Dølemo 19 65/136 kr 66 500
Nelaug 6 57/71 kr 23 438
Nelaug 8 57/65 kr 14 063
Nelaug 12 57/63 kr 23 438
Nelaug 16 57/62 kr 14 063
Selåsvatn 4 50/56 kr 56 251
Øvre Århuskeleiva 1 SOLGT
Øvre Århuskeleiva 2 41/177 kr 234 692
Øvre Århuskeleiva 3 kr 234 692
Øvre Århuskeleiva 4 41/178 kr 305 481
Øvre Århuskeleiva 5 kr 234 692
Øvre Århuskeleiva 6 41/179 kr 305 481
Øvre Århuskeleiva 7 kr 305 481
Øvre Århuskeleiva 9 kr 305 481
Øvre Århuskeleiva 11 kr 305 481
Øvre Århuskeleiva 13 41/172 SOLGT
Øvre Århuskeleiva 16 SOLGT


Sjå bustader til salgs i Åmli på Finn.no