Reglement for folkevalde

Reglement for folkevalde
Tittel Publisert Type
Reglement for folkevalte sin innsynsrett i Åmli kommune

12.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for folkevalte sin innsynsrett i Åmli kommune.pdf
Reglement for råd for eldre og menneske med funksjonsnedsettelse

22.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for råd for eldre og menneske med funksjonsnedsettelse - vedtatt 18062020.pdf
Retningslinjer for Åmli ungdomsråd

24.02.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedtatte retningslinjer for Åmli ungdomsråd.PDF
Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Åmli

19.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtatt forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Åmli.pdf
Reglement for administrasjonsutvalet

28.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for administrasjonsutvalet.pdf
Reglement for formannskapet

28.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for formannskapet.pdf
Reglement for kommunestyret

28.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for kommunestyret.pdf
Veiledning i bruk av HR-portalen - for folkevalgte

04.12.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Politikerveiledning HR-portalen.pdf
Reglement for kommunestyret

08.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for kommunestyret.pdf