Hjorteviltforvaltning 2023

Det ble felt 130 elg, 153 hjort og 79 rådyr i Åmli i høst.

For mer detaljer vises det til vedlagt dokument (PDF, 904 kB)

For elg og hjort er også fellingsresultatet for bestandsplanområdet Åmli viltutvalg spesifisert, også samlet for inneværende bestandsplanperiode. Resten av tallene, inkludert grafene over utvikling, er for hele kommunen.

Tall for enkeltvald eller jaktlag kan sees på https://hjorteviltregisteret.no.