Søylepytt på Dølemo

Det er to ordninger for redusert foreldrebetaling for barnehageplass. Søknadsfrist for neste barnehageår er 15. juni. Mer info og søknadsskjema.

Gangseifjellet

Vi lyser nå ut stilling som undervisningsinspektør ved Åmli skule. Dersom du er interresert i stillingane kan du sjå heile utlysingsteksta og finne elektronisk søknadsskjema under "Ledige stillingar"

Klubbe

Protokoll frå kommunestyret 27. april ligg nå ute i innsynsmodulen. Klikk inn på "Politikk" og "Møteinnkalling/protokoll" og vidare til den møtedatoen og det utvalet du er interessert i.

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Login for redigering Login for redigering