Smørblomst

Webredaktør tar nå ferie, så det vil bli liten aktivitet på vår nettside og facebook de neste fire ukene. Tilbake for fullt fra 11. august.
GOD SOMMER!

Hogstmaskin

Driftsbegrensning/totalforbud på aktivitet i skog og mark på Agder oppheves. Brannsjefene på Agder legger ikke lenger ned forbud mot drift i skog slik krevd i driftsbegrensning/totalforbud. Brannsjefene presiserer at den enkelte fremdeles er ansvarlig for evt arbeid og skal vurdere de lokale forhold.

Prestekrager

Kommunene Vegårshei og Gjerstad har over flere år hatt felles jordmor, og ønsker å fortsette denne praksisen da det er mange fordeler å ha en slik organisering. Jordmor i Vegårshei/Gjerstad har nå valgt å ta ut pensjon, og jordmor i Åmli vil også ta ut pensjon fra 1.4.2015, derfor ønsker vi å samarbeide om en felles jordmorstilling i alle de tre kommunene.

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
padlock