Bøssebærere 2014

Årets TV-aksjon er over, og komiteen vil rette en hjertelig takk til alle frivillige bøssebærere som gjorde en formidabel innsats, og til alle givere som har bidratt.

Gangseifjellet

Vi lyser nå ut stilling som barnevernleiar ved Helse- og familieavdelinga. Dersom du er interresert i stillinga kan du sjå heile utlysingsteksta og finne elektronisk søknadsskjema under Ledige stillingar.

Klubbe

Protokollane frå UNG 14. oktober, AMU, ADM, Planutval, Formannskap og F`REF 20. oktober ligg nå ute i innsynsmodulen. Klikk inn på "Politikk" og "Møteinnkalling /protokoll" og vidare til den møtedatoen og det utvalet du er interessert i.

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
padlock padlock