Inngang rådhuset

Står du i manntalet? 

Munnbind

Ved Åmli legekontor vil det i ukene 28-34 være redusert kapasitet pga ferieavvikling.

Eikhaugen Aktivitetsstoge

Fra august 2015 vil psykisk helse/rus, tenesta for funksjonshemmede og demensomsorgen ha felles dagsentertilbud i kjelleretasjen i det gamle Prixbygget. I den forbindelse ønsker vi å ha en navnekonkurranse for å finne et godt navn på vårt nye felles dagsenter.

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
padlock padlock