Barn som bader

Vi manglar badevakt, difor opnar dessverre ikkje fellesbadinga i symjehallen ved Åmli skule før 30. oktober. 
Meir info om symjehallen og opningstider

Helsehjerte

Åmli kommune ved Helse og velferd i samarbeid med REF (Rådet for eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne) Inviterer til temakveld på Rådhuset onsdag 25. oktober kl. 18.00 – 19.30.

Alkovett - illustrasjon

Nokre gonger er livet kjipt. Alkohol kan verke som eit enkelt val når ein ønskjer å slappe av og gløyme problema. Alkoholen gir kanskje ei kortvarig betring, men på lengre sikt kan han forlengje eller forverre dei vanskelege tidene. Vi ønskjer å minne om at det er lurt å finne glede i noko anna enn alkohol. 

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Login for redigering Login for redigering