Sommerfest

Dersom du treng skjenkeløyve for enkeltanledning (eller ambulerande) i perioden 1.-23. juli må du søke om dette innan onsdag 28. juni. Dette fordi vi pga ferieavvikling ikkje kan behandle slike søknader i denne perioden.

Inngang rådhuset

I kommunestyret 22.06.2017 ble det fattet følgende vedtak:
Ekspedisjonstiden, og åpningstiden for rådhuset, reduseres de tre siste ukene i juli, til:
Mandag – fredag: åpent 09.00-14.00

Klubbe

Protokoll frå kommunestyremøtet 22. juni, ligg nå ute i innsynsmodulen. Klikk inn på "Politikk" og "Møteinnkalling/protokoll" og vidare til den møtedatoen og det utvalet du er interessert i.

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Login for redigering Login for redigering