Sandvolley

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2015. Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2015. 

Alkovett

I kommunen vår er vi opptekne av å ta vare på alle. Derfor er kommunen i desse dagar med på eit viktig samarbeid med fokus på alkohol og psykisk helse.

Gangseifjellet

Vi lyser nå stilling som kommunelege, samt fire stillingar ved omsorgsavdelinga. Dersom du er interresert i stillingane kan du sjå heile utlysingsteksta og finne elektronisk søknadsskjema under Ledige stillingar.

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
padlock padlock