Trampoline

Er det nokon som har ein billig guttesykkel 26‘’ samt trampoline og selge til ein flyktningfamilie? Ta kontakt med flyktningkoordinator Synnøve Skree Valle på telefon 99211788

Klubbe

Protokoll frå administrasjonsutval, planutval, formannskap og ekstraordinært kommunestyremøte 20. april, ligg nå ute i innsynsmodulen. Klikk inn på "Politikk" og "Møteinnkalling /protokoll" og vidare til den møtedatoen og det utvalet du er interessert i.

Valglogo

Vi har nå mottatt listeforslag til kommunestyrevalet 2015 i Åmli fra fire parti: Arbeiderpartiet, Høyre, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet.

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
padlock padlock