Barn med hjerte

Prosjektet har fått tildelt 239 024 kroner fra Fylkesmannen i Aust – og Vest-Agder og 300 000 kroner fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Dette betyr at prosjektet kan videreføres til 2017. 

28.
juni
Bading

På bakgrunn av at flere familier, barn og ungdommer har rapportert om utfordringer knyttet til ferieaktiviteter, får nå flere barnefamilier mulighet til å reise på ferieaktiviteter i regi av prosjektet, på bakgrunn tildelte midler fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Bufdir.  

NAV-annonse-åpningstider juli 2016

Kontoret betjener timeavtaler alle dager mellom kl 09.00 - 15.00.
Åpningstider uten timeavtale: tirsdag og torsdag 12.00 - 14.30. 

Fant du det du leita etter?

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Login for redigering Login for redigering