Prestekrager

Vi vil minne alle butikker som selger alkohol og alle skjenkesteder i Åmli kommune om at de må søke om ny bevilling for salg/skjenking av alkohol innen 30.7.2016. Alle salgs-/skjenkesteder har fått brev om dette i juni måned. Søknadsskjema finner du her:

Tilbakemeldingsfunksjon - illustrasjon.JPG

Vi har tatt i bruk tilbakemeldingsfunksjon på nettsida vår. Alle tilbakemeldingar frå 26.11.2015 til 6.5.2016 vart tatt ut og sendt leiargruppa for ev. innspel. Nå legg vi ut denne oversikten (PDF, 239 kB) slik at du som har sendt oss tilbakemelding kan sjå kva vi har kommentert i høve til dette.

Ammepumpe

Her på helsestasjonen savner vi vår Ameda ammepumpe som vi har til utlån (lik den på bildet). Har du lånt denne og ikke husket å levere den tilbake? Ta kontakt med helsestasjonen på tlf 37 18 51 23 eller 37 18 52 25.

Fant du det du leita etter?

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Login for redigering Login for redigering