Vaksine

Vaksinasjon mot årets sesonginfluensa vil bli gjennomført ved Åmli legekontor:      

Tirsdag 7. oktober frå kl 08.30 – 15.00
Torsdag 9. oktober frå kl 08.30 – 15.00

Legeveske

Åmli legekontor ønsker å informere om at Dr. Miray Al- Mustafa er legevikar ved kontoret i perioden 15.9.2014 - 15.10.2014.

Rikke Ørum

Vi får ny kommunejordmor i kommunene Vegårshei, Gjerstad fra høsten 2014 og Åmli fra medio mars 2015. Kommunene har ansatt felles kommunejordmor som skal arbeid ut i de tre kommunene.

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
padlock padlock