Vann.jpg

Det varslast med dette om at det vil bli utført arbeid på Børtinghus høgdebasseng, måndag 14. april, og ved Nelaug vassverk i veke 17, frå tysdag 22. april.

 Barn som bader

Det blir stengt i symjehallen i påska, f.o.m. mandag 14. april t.o.m. mandag 21. april. Etter påske et det ope  to dagar før sommerferien: fredag 25. april og måndag 28. april. Tilbodet i symjehallen startar igjen etter haustferien 2014.

Rådhus vår

Onsdag før påske har vi kommunalt tilsette halv arbeidsdag, kl 08.00-12.00. Sidan dette er ein dag med lite henvendelsar velger vi å stenge rådhuset denne dagen. Dette gjeld altså Administrasjonsavd., Kulturavd., Plan- og næringsavd. og Teknisk avdeling. Kyrkjekontoret held stengt både 14., 15. og 16. april.

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:00 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli

 

padlock