Barnehagekosert i Åmli kyrkje

Søknadsfrist for tilskot til lag og organisasjonar i Åmli er 1. april.
Det kan søkast om aktivitets- og driftsstøtte, investeringsstøtte, prosjektmidlar og etableringsstøtte.

Kulturtimen

Fredag 24. februar kl. 17.00 - 18.00 får vi besøk av Emilie R-B Sivertsen og Maria Børvik Sivertsen i Kulturtimen på ÅPOS.

Ved bakeriet

Vi har nå klare elektroniske søknadsskjema både for ungdomar og private/ næringsdrivande i samband med tilbod om sommerjobb for 2017. Meir info, og begge skjema, ligg i denne artikkelen.

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Login for redigering Login for redigering