Munnbind

Legekontoret vil være stengt 7. mars 2017 grunnet overgang til nytt nettverk. Det vil være lege og annet helsepersonell på kontoret, men store deler av dagen uten tilgang på nødvendig utstyr knyttet til nettverk (PC med journalsystem og pasientopplysninger og blant annet mulighet for å ta EKG). Vi vil derfor ikke sette opp til konsultasjoner denne dagen, og ha begrenset mulighet til å hjelpe.

Klubbe

Protokoll frå kommunestyremøtet 16. februar ligg nå ute i innsynsmodulen. Klikk inn på "Politikk" og "Møteinnkalling/protokoll" og vidare til den møtedatoen og det utvalet du er interessert i.

Travløp

Også i år er det mulig å søke Åmli kommune om sponsormidler til større arrangementer. Søknadsfristen settes til 28.2.17, og søknaden bør inneholde beskrivelse av arrangementet, sted og dato og budsjett. I tillegg bør den si noe om profilering av kommunen som sponsor.

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Login for redigering Login for redigering