Hogstmaskin

På grunn av den ekstreme tørken har brannsjefene på Agder besluttet å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. Dette med bakgrunn i den meget krevende situasjonen med lav grunnvannstand og store deler av vegetasjon er så tørr at det antennes lett. Den store skogbrannfaren vil holde seg ut juli, slik det ser ut nå.

Brannfare m bål.JPG

Det er (gjen)innført totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark på Agder (Aust- og Vest-Agder).

På grunn av svært lite nedbør den siste tiden er skogbrannfaren nå meget stor de fleste stedene på Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.

Vaske

Helse og velferd har ledig stilling ved kjøkken, vaskeri og renhold. Det er en service enhet til omsorgssenteret.  Enheten er ansvarlig for ernæring, renhold og vask av tøy.  De ansatte jobber i fellesturnus og bidrar i felleskap til at alle tjenesten blir levert. Det er primært renholdsvakter, med arbeid hver 3.søndag som assistent på kjøkkenet.  Stillingen kan bli fast i løpet av desember 2018.

Fant du det du leita etter?

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
Login for redigering Login for redigering