Eikhaugen Aktivitetsstoge

Fra august 2015 vil psykisk helse/rus, tenesta for funksjonshemmede og demensomsorgen ha felles dagsentertilbud i kjelleretasjen i det gamle Prixbygget. I den forbindelse ønsker vi å ha en navnekonkurranse for å finne et godt navn på vårt nye felles dagsenter.

Raet

Verneforslaget for den kommende nasjonalparken, som omfatter områder i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommune, er nå lagt ut for offentlig ettersyn. Alle relevante kart og dokumenter, samt opplysninger om prosessen og frist for innspill, finnes på denne linken:
http://www.fylkesmannen.no/Aust-Agder/Miljo-og-klima/Raet-nasjonalpark/Raet-nasjonalpark-er-klar-for-horing/
 

Vann.jpg

På grunn av vannlekkasjen på mandag, er vi nødt til å klore vannet fra Gjøv vannverk i en periode. Kloring vil pågå i ca en uke, antakelig frem til midten av uke 27.

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
padlock padlock