Klubbe

Innkalling til Kommunestyremøtet 28. mai ligg nå ute i innsynsmodulen. Klikk inn på "Politikk" og "Møteinnkalling/protokoll" og vidare til den møtedatoen og det utvalet du er interessert i. 

Klubbe

Protokoll frå UNG 13. mai, REF, ADM, VAL og F 18. mai, ligg nå ute i innsynsmodulen. Klikk inn på "Politikk" og "Møteinnkalling /protokoll" og vidare til den møtedatoen og det utvalet du er interessert i.

PartiPåVal2015

Dei fire innkomne listene til kommunestyrevalet vart i møte 18.5.2015 godkjent av Valstyret. Så nå kan du sjå kven som vil styre kommunen neste periode.

Kontakt oss

INFORMASJONSTENESTA
Tlf: 37 18 52 00
Opningstid:08:30 - 15:00
post@amli.kommune.no
Adresse for besøk
Rådhuset
Postadresse
Gata 5, 4865 Åmli
padlock padlock