Skadd vilt

Kommunen har ansvaret for å handtere/drive ettersøk skadde viltlevande dyr, spesielt elg, hjort og rådyr.
For sjølve utføringa er det inngått avtale med ettersøksmannskap.

Personar som oppdagar skadde dyr, drepte dyr eller køyrer på vilt, må snarast ringe anten politiet på 02800 eller ettersøksmannskapet direkte på 416 36 115.
 

Etter at du har ringa vakttelefon og fått svar – vent på staden til ettersøksmannskapet er på plass. Hvis det er tvingande nødvendig for deg å dra før mannskapet kjem – sørg for å merke staden godt, nullstill trippteljar og noter retning og avstand til vegkryss eller bebyggelse som er merka med stadnamn. Og sørg for at ettersøksmannskapet får denne informasjonen frå deg.

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbruksrådgjevar
E-post
Telefon 950 72 375
Mobil 950 72 375