Skadd vilt

Kommunen har ansvaret for å handtere/drive ettersøk skadde viltlevande dyr, spesielt elg, hjort og rådyr.
For sjølve utføringa er det inngått avtale med ettersøksmannskap.

Personar som køyrer på vilt, må snarast ringe politiet på 02800

Observasjonar av skada eller dødt hjortevilt meldast ettersøksmannskapet på vakttelefon 468 12 509

Om ein ikkje oppnår kontakt, kan ein ringe direkte til fallviltgruppas medlemmer:

  • Geir H. Moe - 416 36 115
  • Ole Tommy Flaten Moe - 992 78 713
  • Ben Roger Olsen - 481 60 286
  • Ben David Berås - 916 70 012
  • Tommy Tande - 917 83 249
  • Leif Bjørnbakk - 976 77 943

Etter at du har ringa vakttelefon og fått svar – vent på staden til ettersøksmannskapet er på plass. Hvis det er tvingande nødvendig for deg å dra før mannskapet kjem – sørg for å merke staden godt, nullstill trippteljar og noter retning og avstand til vegkryss eller bebyggelse som er merka med stadnamn. Og sørg for at ettersøksmannskapet får denne informasjonen frå deg.