Jakt og jakttider

Alle viltlevande dyr er i utgangspunktet freda, men for artar som har eit haustingsverdig overskot er det åpna for jakt. Jakta må føregå innanfor fastsette tidsrammer.

Oversikt over jakttider

Som eit supplement til nasjonale jakttidsrammer har Aust-Agder fylkeskommune vedtatt utvida jakttid for kanadagås og stripegås.

Forskrift om utvidet jattid for kanadagås og stripegås i Aust-Agder

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbruksrådgjevar
E-post
Telefon 37 18 52 15
Mobil 950 72 375