Skogfond

Ved uttak og omsetning av tømmer til vidareforedling skal det setjast av ein del av tømmerets bruttoverdi, som skogeigar kan få utbetalt i samband med investeringar og tiltak i skogen.

Les meir hos Landbruksdirektoratet

Forskrift om skogfond 

Kontaktinformasjon

Foreløpig vakant
Skogbruksrådgjevar
E-post
Telefon 37 18 52 00