Skogfond

Kommunen administrerer skogfondsordningen iht. forskrift om skogfond. Detaljert informasjon om ordningen finnes på direktoratets nettsider. De ulike skjemaene som skal benyttes, finner du under pkt. 2.

Forskrift om skogfond

Informasjon om ordningen

Søknadsskjemaer

Refusjonskrav, utfylt skjema med fakturakopi eller timeliste over eget arbeid, sendes kommunen. Gjerne på e-post direkte til saksbehandler (se kontaktinformasjon). 

NB: Skogeierne oppfordres imidlertid til å sende refusjonskravet via landbruksdirektoratets digitale tjenester

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbruksrådgjevar
E-post
Telefon 37 18 52 15
Mobil 950 72 375