Skogfond

Kommunen administrerer skogfondsordningen iht. forskrift om skogfond. Detaljert informasjon om ordningen finnes på direktoratets nettsider. De ulike skjemaene som skal benyttes, finner du under pkt. 2.

Forskrift om skogfond

Informasjon om ordningen

Søknadsskjemaer
 

Refusjonskrav, utfylt skjema med fakturakopi eller timeliste over eget arbeid, sendes kommunen. Gjerne på e-post direkte til saksbehandler (se kontaktinformasjon). 

Skogeier må selv registrere endring av kontonummer for skogfondsutbetalinger. Veiledning finner du her:

Endring av kontonummer for skogfondskonto | Statsforvalteren i Agder

NB: Skogeierne oppfordres imidlertid til å sende refusjonskravet via landbruksdirektoratets digitale tjenester

Statsforvalteren i Agder sine anbefalte maksimalkostnader for tilskudd og skogfond (PDF, 360 kB)

Kommunale rentemidler fra skogfond - Landbruksdirektoratet - Årlig søknadsfrist settes til 1. november