Velferdsordningar i jordbruket

Føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon, er registrert Einingsregisteret og registrert som meirverdiavgiftspliktig kan søke tilskot til avløysing. 

Du kan søke tilskot til avløysing ved:

  • Ferie og fritid
  • Sjukdom
  • Svangerskap, fødsel/adopsjon
  • Følge sjukt barn til behandling
  • Dødsfall i nær familie

Søknad om avløysing til ferie og fritid må leggast inn i produksjonstilskotssøknaden.

Søknad om avløysing ved sjukdom mm. skjer på eige skjema.

Søknadsskjema avløysing ved sjukdom m.m.

Tidlegpensjon i landbruket er også ein del av velferdsordningane. Søknad på eige skjema.

Søknadsskjema tidlegpensjon

Kontaktinformasjon

Kari Hagelia Olstad
Jordbruks- og næringsrådgjevar og Hovedverneombud
E-post
Telefon 41 64 34 35
Mobil 41 64 34 35