Velferdsordningar i jordbruket

Føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon, er registrert Einingsregisteret og registrert som meirverdiavgiftspliktig kan søke tilskot til avløysing. 

Du kan søke tilskot til avløysing ved:

  • Ferie og fritid
  • Sjukdom
  • Svangerskap, fødsel/adopsjon
  • Følge sjukt barn til behandling
  • Dødsfall i nær familie

Søknad om avløysing til ferie og fritid må leggast inn i produksjonstilskotssøknaden.

Søknad om avløysing ved sjukdom mm. skjer på eige skjema.

Søknadsskjema
 

Tidlegpensjon i landbruket er også ein del av velferdsordningane. 

Søknadsskjema tidlegpensjon