Produksjons- og avløysartilskot i jordbruket

Produksjons- og avløysartilskot er ei fellesnemning for tilskotsordningar. Føretak med vanleg jordbruksdrift kan søke.

Krav til søkar:

  • Vere registrert i einingsregisteret / ha organisasjonsnummer
  • Drive vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire landbrukseigedomar

Søknadsfrist for produksjons- og avløysartilskot er 15.mars og 15.oktober. Teledato er 1.mars og 1.oktober

Meir informasjon om ordninga

Kontaktinformasjon

Kari Hagelia Olstad
Jordbruks- og næringsrådgjevar og Hovedverneombud
E-post
Telefon 41 64 34 35
Mobil 41 64 34 35