Nydyrking

Åmli kommune har stort potensiale for nydyrking.

All nydyrking krev godkjenning av kommunen. Søknad skjer på eige skjema.

Meir informasjon og søknadsskjema

I Åmli kommune kan ein søke om tilskot til nydyrking. Det er løyvd kr 100.000 til dette føremålet i ein tre års periode frå 2017-2019. Søknadsfrist 1.april.  Det er ikkje eige søknadsskjema.

Krav til søknad/søkar:

Kontaktinformasjon

Kari Hagelia Olstad
Jordbruks- og næringsrådgjevar og Hovedverneombud
E-post
Telefon 37 18 52 52
Mobil 416 43 435