Nydyrking

Åmli kommune har stort potensiale for nydyrking.

All nydyrking krev godkjenning av kommunen. Søknad skjer på eige skjema.

Meir informasjon og søknadsskjema

I Åmli kommune kan ein søke om tilskot til nydyrking. Det er løyvd kr 100.000 til dette føremålet i ein tre års periode frå 2020 til 2023. Søknadsfristen er forlenga til 1. oktober.  Det er ikkje eige søknadsskjema.

Krav til søknad/søkar:

Kontaktinformasjon

Kari Hagelia Olstad
Jordbruks- og næringsrådgjevar og Hovedverneombud
E-post
Telefon 41 64 34 35
Mobil 41 64 34 35