Finansiering i landbruket

For investeringar innan landbruksnæringa er det mogleg å søke Innovasjon Norge om lån eller tilskot.

Informasjon om dei ulike ordningane 

Det er viktig at tiltaket ikkje er påbegynt før du søker.

I tillegg er det mogleg å søke tilskot til ulike kulturlandskapstiltak, tiltak i beiteområde og drenering.

Meir informasjon:

For meir informasjon om ordningane ta kontakt med Åmli kommune.

Kontaktinformasjon

Kari Hagelia Olstad
Jordbruks- og næringsrådgjevar og Hovedverneombud
E-post
Telefon 41 64 34 35
Mobil 41 64 34 35