Andre arrangement

Fleire stor arrangement går av stabelen kvart år i Åmli kommune. Nokre arrangement er kommunale, andre har lag og organisasjonar eller andre ansvar for. 

Kommunen bistår med råd og rettleiing i forhold til sikkerheit og beredskap, og gir årleg ut ei brosjyre over store sommararrangement.

Bygdekveld på Elvarheim

Kvar haust arrangmerer Åmli kommune i samarbeid med lag og organisasjonar ein bygdekveld på Elvarheim samfunnshus. Det er ulike tema av lokal/kulturhistorisk karakter, underhalding og matservering.

Arrangement i regi av lag og organisasjonar

  • Konsertar på vanntårnet på Simonstad
  • Gjøvdalsdagane
  • Dølemomarknaden
  • Topp Åmli-dagen
  • Vikvatn fiskefestival
  • Heimoverfestivalen
  • Country på Sigridnes
  • Åmlidagen