Ferieaktivitetar

Åmli kommune tilbyr gratis ferietilbod:

Haust og vinterferien:

Gratis dagstur til Setesdal mineral- og klatrepark. Universelt tilbod i aldersgruppe 7.kl-vgs. i samarbeid med frivillige lag og organisasjonar i kommunen. Orientering om kva for opplegg som vil bli kjørt, blir gjort kjent på heimesida til Åmli kommune.

Setesdal mineral- og klatrepark.

Sommarferien:

Dagstilbod til Dyreparken for familier som kjem inn under ordninga med redusert foreldrebetaling i barnehagen/SFO ( alle som har inntekt som ligger under redusert foreldrebetalingsgrensa).
Kommunen dekker utgiftar til transport og inngangsbillett.

Dyreparken


Påmelding til tilboda gjerast til kontaktperson som du finn under.