Ferieaktivitetar

Åmli kommune tilbyr gratis ferietilbod:

Haust og vinterferien:

Gratis dagstur til Setesdal mineral- og klatrepark. Universelt tilbod i aldersgruppe 7.kl-vgs. i samarbeid med frivillige lag og organisasjonar i kommunen. Orientering om kva for opplegg som vil bli kjørt, blir gjort kjent på heimesida til Åmli kommune.

Setesdal mineral- og klatrepark.

Sommarferien:

Dagstilbod til Dyreparken for familier som kjem inn under ordninga med redusert foreldrebetaling i barnehagen/SFO ( alle som har inntekt som ligger under redusert foreldrebetalingsgrensa).
Kommunen dekker utgiftar til transport og inngangsbillett.

Dyreparken

Påmelding til tilboda gjerast til kontaktperson som du finn til høgre (pc) eller under (mobil/nettbrett)

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator
E-post
Telefon 37 18 52 21
Mobil 473 91 990