Ferieaktivitetar

Åmli kommune tilbyr gratis ferietilbod:

Haust og vinterferien:

Gratis dagstur til Setesdal mineral- og klatrepark. Universelt tilbod i aldersgruppe 7.kl-vgs. i samarbeid med frivillige lag og organisasjonar i kommunen. Orientering om kva for opplegg som vil bli kjørt, blir gjort kjent på heimesida til Åmli kommune.

Setesdal mineral- og klatrepark.

Sommarferien:

Dagstilbod til Dyreparken for familier som kjem inn under ordninga med redusert foreldrebetaling i barnehagen/SFO ( alle som har inntekt som ligger under redusert foreldrebetalingsgrensa).
Kommunen dekker utgiftar til transport og inngangsbillett.

Dyreparken

Påmelding til tilboda gjerast til kontaktperson som du finn til høgre (pc) eller under (mobil/nettbrett)

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Rektor Åmli voksenopplæring, flyktningekoordinator, barnehagemyndighet , barnekoordinator
E-post
Telefon 47 39 19 90
Mobil 47 39 19 90