Bygdekino

Det er bygdekino i kommunestyresalen på rådhuset, ein gong i månaden. Forestillinger kl. 17.00 og kl. 19.00. Billettpris kr 100,-.

Kinoprogram