Bygdekino

Det er bygdekino i speilsalen på Åmli vgs. ein gong i månaden.
Vi viser barnefilm kl. 18.00 og ungdom/vaksenfilm kl. 20.00.

Billettprisar er 90 kr for barnefilm og 110 kr for ungdom/vaksenfilm.

Elevar i 1. klassse ved Åmli vgs. har kiosk ved inngangen.

Kinoprogram

Kontaktinformasjon

Tonje Ramse Trædal
Rådgjevar/kulturskulerektor
E-post
Telefon 37 18 52 64
Mobil 926 29 512