Startlån

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank. Startlån kan gi deg mulighet til få en nøktern og rimelig bolig. 

Vi legger vekt på:

  • at du har hatt langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • at du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon

Startlånet er behovsprøvd.

Sjekk om du er i målgruppen for startlån

Retningslinjer for behandling av startlån i Åmli kommune (PDF, 65 kB)

Hva kan du få startlån til?

Les mer på Husbankens hjemmeside

Hvor mye kan jeg låne?

Les mer på Husbankens hjemmeside

Slik søker du

Søknadsskjema

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV.

Sparetips og budsjett

Her kan du finne nyttige sparetips og hjelp til å lage et privatbudsjett.