Informasjon angående ny oppdatert vaksine mot Covid-19

Pfizer har nå laget en ny oppdatert versjon av vaksinen. De kliniske studiene som ligger til grunn for godkjenningen av de nye oppdaterte vaksinene viser at en oppfriskningsdose med disse vaksinene gir minst like god immunrespons mot det opprinnelige Wuhan-viruset og bedre immunrespons mot Omikron (BA.1) sammenliknet med de opprinnelige vaksinene.

Vi vil ikke få disse vaksinene til Åmli før etter 14. september. Så dere som har fått time til vaksinering den dagen kan enten velge å ta den timen eller ringe og utsette den. Hvis dere tar timen så får dere den samme vaksinen som dere har fått tidligere.

Hvis dere ønsker ny time (og oppdatert versjon av vaksinen) tar dere kontakt på vaksinetelefonen: 94 83 41 95

Personer i de anbefalte målgruppene som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede gjennom denne dosen fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom og trenger derfor ikke ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå.