Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Her finner du ut om du er i målgruppen.

Slik søker du

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papirskjema. Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV.

Slik søker du

Hva skjer videre?

Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned hvis det ikke er skjedd endringer.

Husk å melde fra om endringer.

Er inntekten din gått opp eller ned? Eller har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte.

Klage

Hvis du mener noe i vedtaket er feil, kan du klage innen tre uker fra du mottok vedtaket.
Slik klager du.