Jordmor og svangerskap

Hva tilbyr vi?

Jordmor gir deg oppfølging i svangerskapet etter ditt eget behov. Hun ønsker å møte deg så tidlig som mulig i svangerskapet og bidra til at du får en trygg og god opplevelse av å være gravid.

Jordmor undersøker din og barnets helse. Hun samarbeider bredt tverrfaglig, henviser videre ved behov og tilbyr samtale om fødsel, amming og spedbarnstiden.

Vårt mål, er at du og din partner skal føle trygghet i graviditeten, og føle dere godt forberedt på fødsel, amming og foreldrerollen, med den informasjonen dere har fått av jordmor.

Hvordan ta kontakt?

Gravide kvinner kan fritt velge om de vil gå til fastlege og/eller jordmor i svangerskapet. Er du gravid, er det lurt å ta kontakt med jordmortjenesten tidlig i svangerskapet for en oppstartssamtale.

Alle gravide skal bestille en legetime i løpet av graviditetsuke 12-16 for å få tatt full blodprøvestatus.
Du kan få time hos jordmor i din kommune i svangerskapet samtidig som kontakt med lege kan opprettholdes.

Jordmor vektlegger tilpasset oppfølging i svangerskapet

  • Første kontroll kan tas før uke 12.
  • Jordmor henviser til sykehus/fødeavdeling når det er nødvendig.
  • Fødselsforberedende kurs kan holdes etter avtale med jordmor.
  • Prevensjonsveiledning og etterkontroll ved behov.
  • Foreskriving av prevensjonsmidler.
  • Hjembesøk til alle nybakte foreldre.
  • Veiledning i forbindelse med vold i nære relasjoner.

Jordmor har taushetsplikt.

Dersom du har behov har du krav på tolk. Du har også krav på fri fra arbeidsgiver for å gå til svangerskapskontroll.

Hva koster det?

Jordmortjenesten er gratis.

Jordmortjenesten i Åmli kommune

Jordmortjenesten er organisert i et interkommunalt samarbeid mellom Vegårshei, Gjerstad og Åmli. Jordmor er tilgjengelig på telefon alle dager og har fast kontordag på Åmli på torsdager.