Seksjonering

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. 

Les mer om seksjonering på Kartverkets nettside.

Slik søker du

Ta gjerne kontakt med oss før du skal begjære en seksjonering. 

Seksjonering

Søknadsskjema - Søknad om seksjonering 
Veiledning til utfylling av søknadsskjema om seksjonering

Reseksjonering

Søknadsskjema - Søknad om reseksjonering
Veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering

Lover og regler

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering

Søknad sendes til

  • Epost: post@amli.kommune.no
  • Posten: Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli