Påvising av eigedomsgrenser

Dersom grensemerka for ein tidlegare oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille ny grensepåvising.

Dersom det er uklart kor ei eksisterande grense mellom to eigedomar går, kan grensa klarleggast ved ei oppmålingsforretning.

Slik søker du

Ta ut eit situasjonskart og merk på kartet dei grensepunkta som ønskes påvist. 

Situasjonskart kan du få på oppmålingskontoret, eller du kan ta ut vedlegg sjølv, frå ein av desse kartløysingane:

Fyll ut skjema for rekvisisjon for oppmålingsforretning, og legg ved kartet.

Skjema for rekvisisjon for oppmålingsforretning

Søknad sendast til

  • Epost: post@amli.kommune.no
  • Posten: Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli

Kva kostar det?