Deling av eigedom

Når du skal sende søknad om å opprette ein ny eigedom (deling) er det viktig at vi får all den informasjonen vi treng for å behandle søknaden din.

Slik søker du

Situasjonskart

Bestill situasjonskart og legg inn forslag til nye eigedomsgrenser på dette kartet.

Eit situasjonskart er et grunnriss som viser bygg og anna på ei tomt. Når du har lagt inn dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Situasjonskart kan du få på oppmålingskontoret, eller du kan ta ut vedlegg til delingssak sjølv, frå ein av desse kartløysingane:

Nabovarsel

Naboar skal ha nabovarsel. Naboar er eigerar/festerar av eigedom som grenser til din.
Du kan eventuelt bestille naboliste frå kommunen. Naboane skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dei før alt sendast samla til kommunen.

Vent 14 dagar for eventuelle nabomerknader før du sender søknad til kommunen.

Søknadsskjema med vedlegg

Søknad sendast til

  • Epost: post@amli.kommune.no
  • Posten: Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli

Kva kostar det?

Liste - gebyr oppmåling