Symjehall - fellesbading

Symjehallen er på Åmli skule.

  • Symjebassenget er 12,5 meter langt og 8,5 meter bredt. På det grunnaste er det 90 cm djupt, og på det djupaste 170 cm.
  • Vatnet held 34 grader på måndagar og 28 grader på fredagar.
  • Det er felles badstoge.
  • Symjehallen er open for alle, til regulerte tider. 
  • Symjehallen er open frå etter haustferien og ut april.

NB: Symjehallen er stengt frå mai til etter skulen sin haustferie, og stengt i skulen sin juleferie og påskeferie.

Opningstider fellesbad

Opningstider fellesbad
Dag Tidsrom For kven
Måndag 16:30-17:30 Barn t.o.m. 4. klasse i følge med vaksen
Måndag 17:30-18:30 Åpent for alle. Barn t.o.m. 4. klasse må ha følge med vaksen
Fredag 17:00-18:00 Barn t.o.m. 4. klasse i følge med vaksen
Fredag 18:00-19:30 Åpent for alle. Barn t.o.m. 4. klasse må ha følge med vaksen
Fredag 19:30-21:00 Vaksne (over 16 år)

Prisar:

Vaksne kr 50,-
Barn kr 30,-

Sal av billettar vil vere via vipps og kontantbetaling.
Kode for vipps heng på begge garderobedørene og på dør inn til bassenget.

Kontakt badevakt

Fasttelefon betjent i opningstida: 48 19 57 85

Øvrig organisert bruk av symjehallen

Øvrig organisert bruk av symjehallen
Lag/forening Måndag Tysdag Onsdag Torsdag
Psykisk helse/rus v/Håkon Mjønes 14:45-16:00
Habilitering og ressurs (Timmerodden) v/Karina Halvorsen 19:00-20:30
Åmli Fysioterapi og trening v/Merete Fogh Lund 15:00-16:30
Ansatte Åmli kommune v/Trine Agersborg 17:00-20:00 16:00-17:00 og 19:00-21:00
Åmli kommune fysioterapi v/Åsta Mattingsal 13:30-14:30
Dølemo IL v/Eivind Baas 17:30-19:00
Åmli kommune Timmerodden 15:00-17:00
Mykland IL v/ Henning Kile Gyenese 17:00-21:00