Samtykke og teieplikt

Alle som innehar eit verv som folkevalt i Åmli kommune skal gi oss sine opplysningar (telefonnummer, adresse, epostadresse), samtykke til at vi lagrer slike opplysningar og stadfeste at dei har satt seg inn i reglane om teieplikt.

For å sikre dette har vi laga eit elektronisk skjema vi ber alle folkevalde i Åmli kommune om å fylle ut.

Fyll ut skjema