Ordførar

Ordførar for perioden 2023-2027 er Hans Fredrik Tangen frå Arbeiderpartiet.

Hans Fredrik er innfødt åmlimann, økonomiutdannet og har tidligere jobbet med netthandel og i bank. Han har permisjon fra sin stilling i Sparebanken Sør i Åmli.

Ordfører Hans Fredrik Tangen - Klikk for stort bilete Mona Hauglid Foto AS

Han omtaler seg selv som en svært engasjert person og er Åmlipatriot på sin hals. Derav sitt engasjement lokalt som folkevalgt nå i 20 år, idrettslag, næringsforening, musikkfestivalen Heimover osv.

Hans Fredrik jobber for utvikling og vekst i Åmli, og mener blant annet at kommunen skal bidra aktivt til at våre lokale barn og unge ønsker å ville bli i eller flytte tilbake til kommunen vår når de skal etablere seg.

Om ordføraren

Ordføraren er kommunen sitt ansikt utad, og har i følge kommunelova i oppgåve å leie møta i formannskap og kommunestyre.

Andre oppgåver er:

  • Kommunen sin rettslege representant, og underskriv på vegne av kommunen, der denne myndigheten ikkje er tillagt andre.
  • Har møte og talerett i alle andre kommunale organ, men bare stemmerett og forslagsrett der han er valt medlem.
  • Representerer kommunen ved offisielle besøk og i andre samanhengar.
  • Er bindeleddet og formidlar synspunkt mellom folkevalte og administrasjon .
  • Være tilgjengeleg for kommunens innbyggjarar, foreninger og næringsliv