Beredskap vedr. jodtabletter

Åmli kommune har følgende beredskap vedr. jodtabletter:

  1. Kommunen har jod tabletter på lager. 
  2. Kommunen vil distribuere jodtabletter til målgruppene innen 12 timer etter at evt. varsel er gitt av myndighetene. Målgruppen varsles med befolkningsvarsling (Varsling 24).

Jodtabletter skal ikke tas før det er gitt beskjed fra myndighetene

Jodtabletter brukes i en situasjon der luften er forurenset med radioaktivt jod etter en atomhendelse. Tilførsel av jod vil begrense hvor mye radioaktivt jod som kroppen kan ta opp, og vil redusere risiko for skade i en slik situasjon.

Det er kriseutvalget for atomberedskap (KUA) som ved en atomulykke vil vurdere om jodtabletter skal benyttes i Norge. KUA ledes av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle under 40 år å ha jod tabletter lagret hjemme. Viktigste grunnen til dette, er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten, og om en alvorlig ulykke skulle skje kan varslingstiden bli kort. 

Jod tabletter kan kjøpes reseptfritt på apotek. Personer over 40 år trenger ikke å innta jodtabletter, da risikoen for å få seneffekter av radioaktivt jod er svært liten. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger heller ikke ta jodtabletter.

Målgruppe

Dersom det oppstår en situasjon der radioaktivt nedfall rammer Norge, vil inntak av rent jod kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen hos unge mennesker. Dette reduserer sannsynligheten for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.

Dersom radioaktivt jod spres i luften og myndighetene anbefaler at tablettene skal benyttes er det viktig at jodtabletter gjøres tilgjengelige for:

  • barn under 18 år
  • gravide
  • ammende

Hvem vurderer om jodtabletter bør benyttes?

Selv om det ikke er rapportert om utslipp fra kjernekraftverk i Ukraina, er risikoen for ulykker og uhell noe høyere enn normalt på grunn av krigføringen i landet. Derfor ber Helsedirektoratet landets kommuner forsikre seg om at jod tabletter kan gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende på kort varsel.

Informasjon på ulike språk - DSA
Jodtabletter ved atomulykker - DSA

Holdbarhet på jodtabletter

Alle tabletter har en holdbarhetsdato. Jodtablettene er imidlertid svært stabile Det betyr at de beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Dette vet vi fordi det er testet tidligere lagre av tabletter, gjennom mange år, uten at vi har sett en forringelse av kvaliteten.