Utbyggingsavtale boenheter Åmli sentrum

Kommunestyret i Åmli vedtok 7.9.2023 (kommunestyresak 23/45) at Åmli kommune kan inngå i utbyggingsavtaler om kjøp av inntil 2 boenheter per boligutbyggingsprosjekt.

Kommunestyret har vedtatt ordningen med følgende vilkår / forutsetninger

 • Kommunen inngår utbyggingsavtale om kjøp av inntil 50% av utbyggingsprosjekt.
 • Kommunen inngår avtale om kjøp av maks 2 enheter pr, prosjekt.
 • Det må være på ferdigregulerte boligtomter /-arealer i Åmli sentrum.
 • Kommunen kjøper inntil 5 boenheter totalt, kommunen står fritt til å selge eller leie ut disse.
 • Kommunen kjøper 50% av boenhetene i ett eller flere prosjekter mot selvkost-kostnader, dersom utbyggeren ikke får solgt minst 50% selv innenfor 6 mnd. etter ferdigattest.
 • Det avtales på forhånd hvilke boenheter kommunen evt. kjøper. Utbyggingsavtalen inngår ved byggesøknad slik at dette kan brukes som garanti for banklån.
 • Det inngås en tidfestet avtale med utbyggeren, knyttet opp mot ferdigstillelse: dette vurderes fra prosjekt til prosjekt.
   

Hvordan kan jeg søke?

 • Ordningen er søkbar – forslag til utbyggingsprosjekter sendes kommunen. Søknaden skal inneholde følgende informasjon:
  • Beliggenhet (hvilke tomt / område)
  • Beskrivelse av boenheter / utforming
  • Antall boenheter
  • Grov situasjonsplan / skisse
    
 • Forslaget sendes til kommunens postmottak 
 • Hvert prosjekt / henvendelse vurderes individuelt     
 • Ta kontakt med kommunen ved spørsmål: kontaktpersoner vises på høyre side