Pressemelding: Biozin og Bergene Holm skal studere et nytt biodrivstoffprosjekt sammen med Equinor

Bergene Holm og Biozin skal studere biodrivstoffprosjekt med Equinor Bergene Holm AS og Biozin Holding AS har inngått en avtale med Equinor om å studere mulighetene for å utvikle et industrielt, fornybart biodrivstoffprosjekt på Jordøya i Åmli. 

Dersom det blir tat beslutning om å realisere prosjektet, er planen at det fremtidige produksjonsanlegget i Åmli skal omdanne råstoff fra skogen og treindustrien til bærekraftig og avansert bio-drivstoff. Studien skal avklare om det er teknisk og kommersielt mulig å bygge og drive en slik verdikjede.

Studien vil i størst mulig grad baseres på Biozins tidligere arbeid vedrørende logistikk og infrastruktur. Et viktig element er fortsatt å benytte lokalt råstoff og den ferdige utviklede industritomta på Jordøya.
 

Les pressemelding for mer informasjon:

Pressemelding Biozin, Bergene Holm og Equinor (PDF, 175 kB)