Kunngjøring: Fv 415 Simonstad-Selåsvatn - anleggstrafikk og varsling om sprengningsarbeid

Det blir anleggsstart i oktober 2023 og forventes ferdig mot slutten av 2025.

Arbeidene starter opp på strekningen mellom Myrvang og Foløya. Det blir etter hvert omlegging av trafikken på fv. 415 på Foløya og det skal bygges nytt kryss på fv. 412 til Nelaug som vil påvirke trafikken. På grunn av massetransport vil det være en del anleggstrafikk på strekningen.
Ved arbeider med omlegging av trafikk vil dette skiltes, og vi ber trafikantene vise hensyn til oppsatte skilter.

Det vil foregå sprengningsarbeider i området ved Simonstad. Du kan melde deg på SMS-varsling for sprengning ved å sende navn og telefonnummer til bergsprengningsleder Espen Johannessen 934 63 617.

Mer informasjon på Agder Fylkeskommune sine nettsider