Etablering av bedrift

Ei av dei viktigaste oppgåvene for Åmli kommune er å legge til rette for næringsutvikling.  Mange prosjekter organiserast i samarbeid med lokalt næringsliv og/eller regionalt tiltaksapparat.

Åmli kommune har næringsrådgjevar for generell bedriftsetablering og eigne personar som har ansvaret for etableringar som har sitt utspriung i landbruket. Ta kontakt med kommunen for ein prat og informasjon om tiltak i Åmli og regionalt med moglege støtteordningar som passar for di verksemd. 

Lenker til informasjon frå regionale ordningar under Agder Fylkeskommune, Innovasjon Norge, samt informasjon for å etablere næringsverksemd frå Altinn under:

Agder fylkeskommune sin vegvisar til regionale ordningar
Innovasjon Norge si nettside
Altinn - starte og drive bedrift

Kontaktinformasjon

Yngve Ramse Trædal
Leiar næring og utvikling
E-post
Telefon 982 55 432
Mobil 982 55 432