Erstatningsordningar i jordbruket

Erstatning for klimabetinga skader

Det er mogleg å søke om erstatning for klimabetinga skader i plante- og honningproduksjon.

Du finn meir informasjon og søknadsskjema hos Landbruksdirektoratet:

Søknadsfrist er 31.oktober.

Søknad på fastsett skjema for kvar vekstgruppe.

For planteproduksjon har ein følgjande vekstgrupper:

  • Grovfor for sal
  • Grovfor i føretak med husdyr
  •  Potet
  • Korn og anna frø til mogning
  • Grønnsaker
  • Frukt
  • Bær

I tillegg kjem honningproduksjon.

Kontaktinformasjon

Kari Hagelia Olstad
Jordbruks- og næringsrådgjevar og Hovedverneombud
E-post
Telefon 41 64 34 35
Mobil 41 64 34 35