Melding om forfall

Medlemmar av eit kommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i organet sine møte med mindre det føreligg gyldig forfall.

Det kan være vanskeleg å definere “gyldig forfall”, men som hovudregel er det berre sjukdom som er gyldig. Det kan sjølvsagt også være tilfelle der såkalla “presserande arbeid”, reise eller vanskar med å skaffe barnepass gjer det vanskelig å møte, og kvalifiserar for forfall.

Meld forfall her:Dersom du melder forfall til fleire møter skriv du inn alle møtedatoane det gjeld. Set gjerne utvalsforkorting føre møtedato.Dersom du melder forfall til fleire møter skriv du inn alle møtedatoane det gjeld. Set gjerne utvalsforkorting føre møtedato.
Felt merka med * må fyllast ut

 

Forfall til Ungdomsrådet (UNG) - meldast til LOS/SLT-koordinator
 

Forfall til Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REF) - meldast til leiar helse og omsorg

Medlemmar til REF, som er valgt inn for lag- og organisasjonar, ordnar varafolk sjølv.

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 913 54 746
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

  • Arkivleder (veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig Public 360 (administrasjon, utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg
Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00