Oversikt over tilsette


Administrativ stab og støtte

Ansatte i avdelingen Administrativ stab og støtte
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
HR- og beredskapsrådgjevar 37 18 52 08 900 66 218 trine.agersborg@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Personal
 • Beredskap
 • HMS
 • Internkontroll
 • Kvalitet
 • Ansattportal.
Leiar administrativ stab og støtte 37 18 52 02 960 10 062 terje.beruldsen@amli.kommune.no
Saksbehandlar 37 18 52 00 solgunn.fossli@amli.kommune.no

Resepsjon, sentralbord, post

Konsulent økonomi 37 18 52 10 976 06 208 vivian.karin.hagevik@amli.kommune.no

Lønn, regnskap

Konsulent 37 18 52 40 trond.johansson@amli.kommune.no

Ansatt i Rådmannens stab, men utfører oppgåver for Samfunn.

Konsulent lønn 37 18 52 11 900 82 251 kari.jorgensen@amli.kommune.no
Økonomisjef 37 18 52 12 952 72 760 vidar.kyrdalen@amli.kommune.no
Folkehelsekoordinator 900 55 737 900 55 737 randi.skogly@amli.kommune.no

Kontorstad: Rådhuset (torsdag)

Arkiv- og systemansvarlig 37 18 52 07 913 54 746 arnhild.smeland@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren