Oversikt over tilsette


Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
SFO-leiar 37 08 10 80
Seniorrådgjevar 37 18 52 31 992 11 753 anne.grete.askland@amli.kommune.no
Inspektør 37 18 00 73 marion.byggstoyl@amli.kommune.no
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator 37 18 52 21 473 91 990 siv.turid.eppeland@amli.kommune.no
Leiar oppvekst 37 18 52 19 950 89 697 tore.flottorp@amli.kommune.no

Kontorstad: rådhuset

Badevakt
LOS/SLT-koordinator 958 86 604 nils.kare.hakedal@amli.kommune.no
PPT-leiar 37 08 10 83 906 97 641 elisabeth.jensen@amli.kommune.no
Saksbehandlar 37 08 10 70 anne.gerd.jorundland@amli.kommune.no
Inspektør 2 37 08 10 74 Lars.Erik.Kyllingstad.Kaldal@amli.kommune.no
Rektor Åmli og Dølemo skule 37 08 10 72 918 54 301 vivian.lorentsen@amli.kommune.no
Styrar Dølemo barnehage 37 08 10 97 kristin.lunner@amli.kommune.no
37 08 10 96
Teamleiar Dølemo skule 37 08 10 96
Styrar Mosberg barnehage 37 08 10 92 camilla.ronningen@amli.kommune.no
Styrar Beverborga barnehage 37 18 52 68 917 08 964 evy.margrete.sandhaug@amli.kommune.no
Rådgjevar 37 18 52 13 elin.sollman@amli.kommune.no
Rådgjevar 37 08 10 75 Anne-Berith.Steinkleiv@amli.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren