Oversikt over tilsette


Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 900 53 532 900 53 532 marion.byggstoyl@amli.kommune.no
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator 473 91 990 473 91 990 siv.turid.eppeland@amli.kommune.no
Leiar oppvekst 950 89 697 950 89 697 tore.flottorp@amli.kommune.no

Kontorstad: rådhuset

Styrar Dølemo barnehage 480 93 135 480 93 135 svanaug.fossli@amli.kommune.no
LOS/SLT-koordinator 958 86 604 958 86 604 nils.kare.hakedal@amli.kommune.no
PPT-leiar 481 17 366 481 17 366 elisabeth.jensen@amli.kommune.no
Avdelingsleiar 911 72 702 911 72 702 Lars.Erik.Kyllingstad.Kaldal@amli.kommune.no
Rektor Åmli og Dølemo skule 918 54 301 918 54 301 vivian.lorentsen@amli.kommune.no
482 33 825
Teamleiar Dølemo skule 482 33 825
Styrar Mosberg barnehage 993 63 044 993 63 044 camilla.ronningen@amli.kommune.no
Styrar Beverborga barnehage 917 08 964 917 08 964 evy.margrete.sandhaug@amli.kommune.no
Skule- og barnehagefagleg rådgjevar 481 27 242 481 27 242 elin.sollman@amli.kommune.no
Rådgjevar Åmli skule 932 34 649 932 34 649 Anne-Berith.Steinkleiv@amli.kommune.no
Badevakt 415 07 323 415 07 323
481 35 830 481 35 830

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren