Oversikt over tilsette


Habilitering og ressurs

Ansatte i avdelingen Habilitering og ressurs
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
904 17 749 904 17 749
Seniorrådgjevar 992 11 753 992 11 753 anne.grete.askland@amli.kommune.no
Tenesteansvarleg teneste for funksjonshemma 481 28 699 481 28 699 karina.b.l.halvorsen@amli.kommune.no
Leiar habilitering og ressurs 992 11 755 992 11 755 inge.egil.hauge@amli.kommune.no
NAV-veileder 55 55 33 33 ina.therese.hellesfjord@nav.no
Psykisk helse/rus 911 55 422 911 55 422 elena.husby@amli.kommune.no

Jobber hver dag

NAV-veileder 55 55 33 33 john.olav.klodvik@nav.no
55 55 33 33 nav.aamli@nav.no
Psykisk helse/rus (jobber tirsdag) 469 33 621 469 33 621 natalie.kjeldgaard.lien@amli.kommune.no

Jobber tirsdag

Miljøterapeut psykisk helse og rus 950 25 080 950 25 080 hakon.mjones@amli.kommune.no

Jobber hver dag

NAV-veileder 55 55 33 33 kari-anne.haland.moe@nav.no
Psykisk helse/rus 945 29 862 945 29 862 margit.bringsverd.moe@amli.kommune.no

Jobber hver dag

Psykisk helse/rus (jobber mandag, tirsdag, onsdag) 468 83 776 468 83 776 oydis.bruun.nordas@amli.kommune.no

Jobber mandag, tirsdag og onsdag

Leiar Åmli Frivilligsentral 412 84 418 412 84 418 aamli.frivilligsentral@outlook.com

Kommunepsykolog
992 11 768 992 11 768