Oversikt over tilsette


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjukepleiar skulehelsetenesta 911 02 953 anne.tangen@amli.kommune.no